Home

Szie oktatói neptun

Bejelentkezés. Tisztelt Hallgató! míg az NN a napokat jelöli. Az első sikeres bejelentkezéskor a rendszer új jelszót fog bekérni, amelyet kérünk gondosan megőrizni! Aki már túl van a jelszó módosításon vagy akinek van már kapcsolata a SZIE-vel korábbi képzés kapcsán, azt a fenti változás nem érinti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem • 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. • Telefon: 06-28-522-000 E-mail: neptun@uni-mate.h A NEPTUN TR tervezett módon karbantartások miatt leáll és ezért a felhasználók részére (oktatók, hallgatók, adminsztáció) nem lesz elérhető az alábbi időpontokban: - 2021. július 10. (szombat) 0.00 órától 24.00 óráig (SAP pénzügyi rendszer karbantartás miatt a NEPTUN TR-t is le kell állítani) A hallgatók az oktatók véleményezésének lehetőségéről Neptun-értesítést kapnak. (2) A kar dékánja által kijelölt felelős személy az oktatási dékánhelyettes által kijelölt kurzusokra vonatkozóan feltölti a véleménykérő kérdőíveket (1. sz. mellélet). az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez. A.

A tantárgyak oktatói a tantárgy követelményrendszerében kötelesek az oktatás módját rögzíteni, ezért kérjük Önöket, hogy a tantárgyaikat mielőbb vegyék fel, mert így kaphatnak majd információkat a személyes és nem személyes oktatásra vonatkozóan. NEPTUN TR ütemezett indítása. A szabályzatok SZIE. Neptun - SZTE / USZ. SZTE Neptun hallgatói és oktatói bejelentkezés - USZ Neptun student and teacher A féléves oktatói órarendi igények begyűjtése, összesítése; Költségtérítés, különeljárási díjak kiírása, befizetés nyomon követése a Neptun rendszerben; Számlaigénylés átvétele a hallgatótól, ügyintézése a Pénzügyi Osztály felé 06-28-522-000 E-mail: info@szie.hu. Szent István Egyetem • 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. • Telefon: 06-28-522-000 E-mail: info@szie.h

Üdvözöljük Önöket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) E-learning Portálján! A portálra az Egyetem hallgatói Neptun kódjukkal, a dolgozók pedig egyetemi azonosítójukkal és a hozzá tartozó jelszóval (JoKeR-en beállított) tudnak belépni. Első éves hallgatóknak első lépésként a felhasználói fiók aktiválása szükséges a joker.uni-mate.hu oldalon

Bejelentkezés SZIE neptu

Neptun hallgatói web dokumentáció Neptun oktatói web dokumentáció. Belépés. Azonosító. Jelszó. Elfelejtette a jelszavát? Az ELTE Neptun új felhasználója 1. Neptun Meet Street (NMS közösségi tér) A hallgatói és oktatói webes felületek két nagy egységre oszthatók fel: a Tanulmányi rendszerre és a Neptun Meet Street közösségi térre. A Neptun az NMS közösségi térrel lehetőséget teremt a hallgatóknak és oktatóknak, hogy az intézménnyel kapcsolatos témakörökben úgynevezet ELTE Neptun. A Neptun hallgatói és oktatói webes felülete karbantartás miatt nem elérhető. Kérjük, látogasson vissza később! Neptun dokumentáció. Neptun Meet Street dokumentáció. Neptun dokumentáció (4) A NEPTUN nemcsak a hallgatók, hanem valamennyi, az Egyetemmel oktatói jogviszonyt létesített, illetve a NEPTUN-hozzáférési jogosultsággal rendelkezô alkalmazott adatait is tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben Kedves Hallgatók! A bejelentkezés és a tantárgy felvétel a Neptun rendszerben történik az adott tanév időbeosztásában megjelölt regisztrációs héten. A hallgatónak minden félévben be kell jelentkeznie (TVSZ 20.§ (5) pont), státuszát aktívra, vagy passzívra kell állítania

Dokumentációk SZIE neptu

  1. Elismerések az Élelmiszertudományi Kar oktatói számára Beküldte Kal5729 - 2018-06-04 09:40 Magyar Kémikusok Egyesülete a 2018. május 25-én tartott Közgyűlésén az Élelmiszertudományi Kar oktatói tudományszervezői munkájuk elismeréséül az alábbi kitüntetésekben részesültek
  2. isztrációját, oktatási, oktatás-szervezési funkcióit és információs rendszerének feladatait látja el
  3. Angol nyelvű tanulmányi tájékoztató BCE központi és a Kertészettudományi Karra vonatkozó részei: Welcome. General Information for International Students. Special Information for Exchange Students

Soproni Egyetem Neptun. Egységes Tanulmányi Rendszer. NEPTUN Oktatói modul. NEPTUN Hallgatói modu Fulbright ösztöndíjak - posztgraduális hallgatói - oktatói - kutatói Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak Pályázat beadási határidő: 2020. május 31

Kitüntetésben részesültek az Élelmiszertudományi Kar oktatói Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Szent István Egyetem több munkatársa részesült állami és minisztériumi elismerésben, s lehetőség nyílt azon kitüntetések átadására is, amelyeket március 15. tiszteletére. Név Beosztás, munkakör Szervezeti egység ; Bencze Gábor: tanársegéd : Tessedik Campus, Öntözési és Vígazdálkodási Intéze Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi XXXIII. tv. 21. § (1) bekezdése szerint 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből kiválik és a Szent István Egyetem (SZIE) szervezetébe olvad be A SZIE-ÓE Neptun adatkonvertálás során a felhasználók Neptunos jelszavai nem kerültek áttöltésre. Azok a felhasználók, akik az Óbudai Egyetem Neptun rendszerében is szerepeltek már korábban, összevonásra kerültek. Az Óbudai Egyetemen használt Neptun kóddal és jelszóval tudnak belépni Szent István Egyetem • 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. • Telefon: 06-28-522-906 E-mail: info@szie.h

Növénytudományi Doktori Iskola oktatói (TT = Törzstag, ETT = Emeritusz tözstag, TV = Témavezető, TK = Témakiíró) Bakonyi Gábor Bakonyi József Balázs Ervin Bálint András Balog Adalbert (TV) Bán Rita (TV, TK) Bánfalvi Zsófia (TT, TV, TK) Barna Balázs Barnabás Beáta (TT, TK) Berzsenyi Zoltán (ETT Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2017.06.14. Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 2017.01.25. 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések 2. sz. melléklet: A hallgatók által fizetendő szolgáltatási díjak a 2016/2017-es tanévtől 1. sz. függelék: Kocsis Károly fiatal oktatói, kutatói ösztöndíj szabályzat ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez . 1. A tantárgy adatai . 1.1. A tantárgy neve: Angol szaknyelvi kommunikáci

Neptun.Net SZIE_WEB3_HALLGATO

Oktatói fogadóórák a 2019/2020. tanév őszi félévében Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy oktatóink a 2019/20. tanév őszi félévének szorgalmi időszakában az alábbi időpontokban fogadóórát tartanak, mely fogadóórán az általuk oktatott tantárgyakhoz, általuk vezetett hallgatói kutatási témákhoz kapcsolódóan. Hivatalos információs felületek a SZIE GTK-n. II. Információk személyesen és elektronikusan. (1) A hallgatók tájékozódását segítik az intézeti adminisztrátorok munkaidőben, valamint az oktató kollegák kihirdetett fogadóórájukban, továbbá az Oktatásfejlesztési Iroda munkatársai ügyfélidőben. (2) Az oktatói. Név Beosztás, munkakör Szervezeti egység ; Dr. Gombos Béla: főiskolai docens : Tessedik Campus, Öntözési És Vízgazdálkodási Intéze

web4.neptun.szie.h

Jogosultság kezelés Neptun Verzió: 2.0 1 Hatályos: 2014.01.30. Neptun rendszer jogosultságok beállı́tása, visszavonása 1. Jogosultság igénylés menete A hallgatók a Neptun rendszerbe történő első regisztrációjukkor, külön szerepkör beállítás nélkül belépési jogosultságot kapnak a Hallgatói web felületre (HWEB) Elsődleges feladata az oktatási és kutatási háttér biztosítása, a tanszéki oktatómunka teremigényének, órarendi időpontjának egyeztetése egyéb oktatói igények koordinálása. Tanszéki Neptun rendszergazdaként a Tanszék tantárgyainak adminisztrációját - kurzus- és vizsgakiírási feladatok, statisztikák készítése. Neptun sze oktatói. Neptun - hallgatói kérelem beadásának rendjéről részletes leírás a 2020/21-es tanévre Diákigazolvány leadása hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén NEPTUN rendszer - NEPTUN syste A Széchenyi István Egyetem a hallgatói Neptun gyűjtőszámláját az MKB Bank Nyrt vezeti 2020.08.01-től.. Neptun Hallgatói Gyűjtőszámla. Controlling Oktatói Munkacsoport alakult Kerekasztal-beszélgetés a Pénzügyi és Számviteli Intézetben Emléktáblát avattak Áchim L. András tiszteletér Neptun. Egyetemünk hallgatói 2017-től tanulmányi ügyeik intézésére a NEPTUN rendszert alkalmazzák. Segítségével a hallgatók bárhonnan intézhetik kurzusfelvételeiket, jelentkezhetnek vizsgáikra, módosíthatják adataikat

Tájékoztató a 2020/21

Kedves Kollégák! A Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával című (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú) projekt keretében kiírt pályázatok elindultak No vember 7-én rendezték meg A Tudás Útja elnevezésű félmaratoni futóversenyt, amely egyben Európa-kupa az egyetemi-főiskolai hallgatók, illetve oktatók, tanárok részére. Az oktatók versenyében Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens (MINI, Matematika Tanszék) győzött, aki idén már 5. alkalommal nyerte el az Európa-kupát ebben a kategóriában A Sör- és Szeszipari Tanszék 4 oktatói és 1 adminisztrátori státusszal 1991-ben alakult. A Tanszék létrejöttét megelõzõen a sör- és szeszipari technológia oktatását az Italtechnológiai Intézet keretén belül mûködõ 2 fõs Tanszéki Csoport végezte Oktatás. A Kertészettudományi Karon tanuló hallgatók egyes kötelező és szabadon választható tantárgyaik keretében megismerik a Tangazdaság termelő és kutató tevékenységét. A gyakorlatok során az egyes szakmai fogásokat, alapvető kertészeti és növénytani ismereteiket bővítik, miközben az árutermelő tevékenység. Gyászhír - Elhunyt dr. Virág Sándor. 2020-07-21 08:21. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 62. évében elhunyt dr. Virág Sándor, a Szent István Egyetem Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetének főiskolai tanára. Virág Sándor 1957. október 26-án született a Békés megyei Békésszentandráson

Intézetünk a graduális képzésen túl nagy hangsúlyt fektet a doktori képzésre. A hazai és nemzetközi tudományos életben ismert, szakmailag igényes doktori képzés emelheti a Kar iránti hallgatói érdeklődést, ösztönözheti a doktori iskolák bázisán kialakuló karok közötti kutatócsoportok, műhelyek létrejöttét, és nem utolsó sorban biztosítja a minőségi. SZTE Neptun hallgatói és oktatói bejelentkezés - USZ Neptun student and teacher lfaluvégi lajos ogin. SZIE neptun Neptunegykori rádió márka szolgáltatás szünetel 2018-02-12 délután.egyéni vállalkozó 2018. február 1. dátummal a SZIE Békéscsabai Campusa áidőjárás balatonfüred 25 napos fekete lászló tkerült a Gál. A kertészeti biotechnológia és növénynemesítés specializáció felvételét elsősorban azoknak a hallgatóknak javasoljuk, akik tanulmányaik MSc szinten történő folytatását tervezik, vagy el kívánnak mélyedni a kertészeti termesztés alapjait megteremtő élettani, genetikai, biotechnológiai és biokémiai tudományokban. A szakkörös hallgatók két tanszék, a Genetika.

Neptun - SZTE / US

Szeptember 18-20. között rendezték meg a Szlovák Agrártudományi Egyetem kezdeményezésére az öt évvel ezelőtt alakult Visegrádi Egyetemi Szövetség jubileumi közgyűlését a Szent István Egyetemen (SZIE). A szövetségnek mára már több mint 50 felsőoktatási intézmény a tagja, nem csak a visegrádi térségből. A most lezajlott közgyűlésen újabb tagok csatlakoztak. A kísérleti téren a hallgatók megtanulhatják a legfontosabb zöldségfajok termesztésével kapcsolatos munkálatokat, a termesztés helyének kialakításától kezdve, a szaporítás, az ápolás, a betakarítási munkákon keresztül az áruvá készítésig, úgy a zöldséghajtatásban, mint a szabadföldi termesztésben A Tanszék története. Növénytani, botanikai előadásokat Schilberszky Károly már 1893-tól tartott a jogelőd intézményekben. Őt követte a tárgy előadásában 1927-1943-ig Husz Béla. Ekkor alakult meg a növénykórtanból különváltan a Növénytani Tanszék, amely növénytani, növényélettani, nemesítési és genetikai. Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29-43., Tel.: +36(1)305-7293, +36(1)305-7294, e-mail: info@etk.szie.h A Gabona és Iparinövény Technológia Tanszéket Dr.Gasztonyi Kálmán professzor hívta létre az 1988-ban. A Tanszék fő feladata az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem oktatási és kutatási profilját teljessé tenni az addig nem oktatott malomipari, sütőipari és édesipari technológiák, valamint a száraztésztagyártás, a cukorrépa feldolgozás, a dohányipar és a.

A szakmai kapcsolatok kiváló lehetőséget nyújtanak és nagy segítséget jelentenek az oktatói munka fejlesztésében, egyrészt az itt szerzett legújabb ismereteknek és tapasztalatoknak a tananyagban történő beépítésén keresztül, másrészt a hallgatók gyakorlati képzése területén Az együttműködés a résztvevők közös szándékából jön létre. A beállított típus eltérő szintű kurzus- és vizsgakezelési jogosultságot biztosít az oktatói webes felületen . Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. Telefonszám: +36-62-544-021 Verzió: 2020.3.21 (2021.01.07. A laboratóriumi gyakorlatokat a Tanszék oktatói és meghívott szakértők vezetik. A kísérletek elvégzéséhez a Tanszék képzett kisegítő személyzete nyújt hozzáértő segítséget. A Tanszék gyakorlati oktatási témái: Alapvető biokémiai folyamatok megismerését célzó kísérletek

Tanulmányi Osztály - SZI

A rendezvényen a SZIE oktatói és hallgatói nagy számban voltak jelen és számos előadással, poszterrel szerepeltek. A magyar ökológusok háromévenkénti, a szakmát érintő legnagyobb, legjelentősebb hazai rendezvényét jelentő eseményen adják át hagyományosan a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE. 2012 ERASMUS Oktatói Mobilitás Ösztöndíj: Mendel Egyetem, Szőlészeti és Borászati Tanszék, Lednice, Csehország (1 hét) 2011 Stellenbosch Egyetem (Stellenbosch, Dél-Afrika) NKTH TÉT Magyarország - Dél-Afrikai Köztársaság Kétoldali TÉT pályázat (2 hónap) Diákhitel változások | SZIE neptun Diákhitel Központ Zrt. A Diákhitel nagy változások kapujában áll, ugyanis az eddig ismert konstrukció mellett, 2012. augusztus 15-től, a Diákhitel 2 is igényelhető lesz. Az erről szóló részletesebb tájékoztató, valamint a Diákhitel törlesztésével ka

Oktatói és képzési mobilitás osztondijak - SZI

Az e-learninget ugyanazzal a felhasználónévvel (neptun azonosító a hallgatóknak, SZIE azonosító a munkatársaknak) és jelszóval érik el az egyetem hallgatói, mint a többi központi azonosítást használó szolgáltatást (pl. levelező rendszer, eduroam, honlapok, központi géptermek) A teljes szövegű adatbázisban olyan dokumentumok érhetők el, amelyeket az Egyetem oktatói publikáltak. Az egyes publikációk a szerző által engedélyezett formában hozzáférhetők és az Egyetem tudásvagyonának átláthatóságát, kutathatóságát biztosítják 1.2. Neptun kódja: SMKKR4032GN 1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE-TTI, Ökológiai Mezőgazdaság és Agrár-környezettervezési Tanszék 1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: • Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc. 1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): • nincs 1.6 Neptun - hallgatói kérelem beadásának rendjéről részletes leírás a 2020/21-es tanévre; Neptun - hallgatói kérelem beadásának rendjéről részletes leírás a 2021/22-es tanévre; Diákigazolvány leadása hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás eseté Online Kari TDK-konferencia a SZIE Kaposvári Campus Pedagógiai Karán. 2020. november 25-én rendezte meg a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai Kara online módon a Microsoft Teams rendszerben a Kari TDK Konferenciát. Kettő szekcióban 12 jelentkező kész dolgozattal vett részt rendezvényünkön. tovább olvasom

Neptun szie. 2018. február 1. dátummal a SZIE Békéscsabai Campusa átkerült a Gál Ferenc Főiskolához.A Campushoz tartozó Neptunos adatok kiemelését a mi rendszerünkől 2018.02.12 (hétfő) napon végzi az rendszert fejlesztő cég.A művelet elvégzése alatt, 14:00 és 20:00 között nem lesz elérhető a SZIE Neptun rendszere SZIE Oktatási Igazgatóság Read more about SZIE. Szie neptun tárgyfelvétel SZIE neptun . Éves rendszeres, tervezett elektromos hálózati- és informatikai karbantartás miatt a SZIE központi rendszerei (beleértve a Neptun rendszert is) nem lesznek elérhetőek 2017-08-03 és 08-04 napokon Első lépések. Tájékoztató a tanulmányi rendszer általános használatáról: Neptun web elérhetősége - Személyes adatok kezelése, nyilván tartása - Elérhetőségek szerkesztése - További tartalmi kezelési útmutatók. Tájékoztató a tárgy- és kurzusfelvételről: TVSZ 42. § (1) Kurzusfelvételre (tárgyfelvételre) a. Tanszéken folyik a controlling szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Controlling Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben. Telefonszám: 06 82/505-893Mellék: 5700E-mail cím: bene [PONT] eva [KUKAC] szie [PONT] hu A Szakmódszertani Tanszék feladata elsősorban a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógia é..

Video: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) E-learning

Neptun hallgatói belépés - we would like to show you a

A mezőgazdasági biotechnológus MSc külső oktatói SZIE URE

Https neptun szie. Szent István Egyetem • 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. • Telefon: 06-28-522-000 E-mail: neptun@szie.h Éves rendszeres, tervezett elektromos hálózati- és informatikai karbantartás miatt a SZIE központi rendszerei (beleértve a Neptun rendszert is) nem lesznek elérhetőek 2017-08-03 és 08-04 napokon.Due to annual, planned maintenance on the electrical. Júliusban is az edzések széles választékával vár a BEAC. ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság, 2 hete Üdvözöljük az Állattenyésztés-tudományi Intézet oldalán! Oktatói-kutatói vezetői hitvallás/szemlélet. Akkor képzünk az ország, illetve a mezőgazdaság számára használható tudással rendelkező szakembereket (szakoktól függetlenül), ha olyan konkrét ismeretanyagot és tudományosan megalapozott (releváns) összefüggéseket oktatunk a hallgatóknak, amely a hazai. Tisztelt Látogató, sok szeretettel köszöntjük Önt! A 21. század dinamikusan fejlődő üzleti világának és hálózati gazdaságának kulcskérdése az értékek áramlása, a stratégiai együttműködés és a rendszerszemlélet. Ennek jegyében Intézetünk három, szervesen kapcsolódó terület fuzionálásával szerveződött aköré a gondolat köré, hogy milyen értékek is.

2001.: Socrates Erasmus program oktatói mobilitás Thessaliai Egyetem Volos, Ökológiai gazdálkodás oktatása 2002.: Socrates Erasmus program oktatói mobilitás Viseu Polytechnic Agrarian High School Volos, Ökológiai gazdálkodás oktatása 2002: Nemzetközi Méhészeti Koferencia: Balatonboglár: Előadások 2003. A Neptun rendszer A neptun különböző modulokból épül fel , ezek a modulok egy felhasználói csoport vagy tevékenységi kör köré vannak szervezve. A modulok közül a Hallgatói és Oktatói modult WEB-ről lehet használni, a Neptun további moduljai kliens gépeken futnak a karokon, tanszékeken, a Központi Tanulmányi Hivatalban stb Tanszékünkön a kertészeti és szántóföldi növények betegségeivel és kórokozóival ismerkedhetnek meg a hallgatók. Valamennyi képzési formában részt veszünk az oktatásban (kertészmérnök BSc és MSc, informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc, szőlész-borász BSc SZIE, Kertészettudományi Kar, Gyógy-és Aromanövények Tanszék Termőtájba illeszkedő nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajták előállítása -Hypericum perforatum L. (közönséges orbáncfű) termesztéstechnológiai fejlesztése; 1999-2002 OTKA pályázat résztvevő kutatója, majd témavezetője (F030003 Neptun - hallgatói kérelem beadásának rendjéről részletes leírás a 2020/21-es tanévre Diákigazolvány leadása hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén NEPTUN rendszer - NEPTUN syste NEPTUN bejelentkezés Az Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése tréning kidolgozói a Kaposvári Egyetem oktatói, anyanyelvi kompetencia-fejlesztésben jártas szakemberei

Részletek Módosítás: 2020. szeptember 07. Gödöllő, 2020. szeptember 7. - Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem (SZIE) megbízott rektora a járványügyi helyzetre való tekintettel rendhagyó módon, videóüzenet formájában köszöntötte a 2020/2021-es tanévet, egyúttal toleranciára, együttműködésre, bizalomra és folyamatos párbeszédre kérve az Egyetem. Tudományos Diákkörünk a tehetséges, kutatni vágyó hallgatók segítésére, támogatására, tudásvágyuk kielégítésének elősegítésére alakult. Célul tűzte ki a Tudományos Diákköri Tanács (TDT), hogy megvalósítja a hallgatók kutatásainak támogatását, a szakmai segítségnyújtást, a speciális szakterületek bemutatását, a legújabb szakmai eredmények alapos. Oktatói mobilitás CEEPUS oktatói mobilitás, 2014/15-ös tanév, Warsaw University of Life Sciences ERASMUS+ oktatói mobilitás, 2015/16-os tanév, Universidad de Valencia (UPV